OTISK

INOTECH Kunststofftechnik GmbH
Boschstraße 3
92507 Nabburg

Tel.: +49 94 33 – 24 00 -0
Fax: +49 94 33 – 24 00 -40


E-Mail: info@inotech.de
Internet: www.inotech.de

 

Jednatelství::
Harald Kausler

Rejstříkový soud Amberg HRB 1278
DIČ DE 131835257

 

Stáhnout VOP

DISCLAIMER


1. Obsah online nabídky


Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z ručení vůči autorovi týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím chybných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud na straně autora nedošlo k prokazatelnému úmyslnému zavinění nebo ke hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo smazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.


2. Reference a odkazy


V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové strany („linky“), které jsou mimo rozsah odpovědnosti autora, by závazek k ručení platil pouze v případě, kdy autor zná obsah a kdy by pro něj bylo technicky možné a přijatelné, aby zabránil užívání v případě protiprávních obsahů. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných/spojených stránek. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/spojených stránek, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto konstatování platí pro všechny odkazy a linky uvedené na vlastních webových stranách autora, jakož i pro příspěvky třetích stran v knihách hostů, v diskusních fórech a v poštovních konferencích, které autor zřídil. Za ilegální, vadný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoliv ten, kdo na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.


3. Nabytí právní účinnosti tohoto vyloučení odpovědnosti


Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, z níž jste byli na tuto stranu odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou v souladu, již nejsou v souladu nebo nejsou v úplném souladu s platným právním stavem, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a ve své platnosti tímto nedotčeny.


Inotech_Logo_RGB

INOTECH Kunststofftechnik GmbH

 

Boschstraße 3
92507 Nabburg
Deutschland

 

Tel: +49 94 33 – 24 00 -0
Fax: +49 94 33 – 24 00 -40

 

E-mailem: info@inotech.de

INOTECH CR spol s.r.o.


Oldrichov 73
34701 Tachov
Tschechien


Tel.: +420 374 – 2199 -40
Fax: +420 374 – 2199 -15


Mail: info@inotech.cz

INOTECH BG EOOD


Stopanski dvor 2
4197 Stroevo
Bulgaria


Tel: +359 885 365 913


E-mailem: kerekova.zdravka@inotech.de

cs_CZCzech